Principis i política de qualitat i medi ambient

Tenim com a objectius principals la millora contínua en la qualitat dels serveis prestats i el respecte pel medi ambient, estretament lligat amb la nostra activitat.

(CC) rhett maxwell

Per això, a través de la nostra política de qualitat i medi ambient, prenem el compromís de:


Per tal de donar compliment a la nostra política, anualment establirem i revisarem un programa d'objectius de qualitat i medi ambient, que ens permeti desenvolupar accions concretes per a la millora de l'empresa i del sistema de gestió ambiental pel desenvolupament ambiental. Aquesta política ha sigut actualitzada, comunicada i aplicada per a tots els nivells de l'organització, portant un regular seguiment de la seva efectivitat i compliment.


JORDI PI

Gerent

Figueres, 30 de juny de 2021

Certificat ISO 13816 Certificat ISO 14001 Certificat ISO 9001

Política de qualitat i medi ambient

Design downloaded from free website templates.