Opinió

Enquesta a omplir pels usuaris de la línia regular

* camps obligatoris

*Data
*Origen
*Destí
Xofer
Servei
Fiabilitat de l'oferta del servei
Compliment d'horaris / freqüencia de pas
Estat general del vehicle: conservació i neteja
Atenció per part del personal de l'empresa (amabilitat i correcció)
Seguretat durant el trajecte
Confort del viatge (sonor, comoditat seients, ...)
Climatització (temperatura confortable)
Adequació a les necessitats
Observacions
Considera adequats els horaris de la línia?
En cas negatiu, quins horaris li interessarien?
Considera suficients les parades?
En cas negatiu, quines parades afegiria?
Què espera vostè del servei d'autocar de línia? (puntualitat, xofer, vehicle net, etc.)
Li interessa comentar algun altre aspecte?
* Entenc i accepto la política de protecció de dades (*)

(*) Responsable: ESTARRIOL BUS, S.L. CIF B48500938, POLÍGON EMPORDÀ INTERNACIONAL, C/RIPOLLÈS, 4 VILAMALLA 17469
La finalitat del tractament de les dades per a la qual vostè donà el seu consentiment serà la de gestionar les dades dels clients / usuaris que accedeixin al formulari de contacte de la pàgina web de l'entitat, contestar les seves consultes i / o enviar publicitat de productes o serveis que puguin ser del seu interès. Les dades proporcionades es conservaran mentre no sol·liciti el cessament de l'activitat i no se cediran a tercers, excepte obligació legal. Un. Té dret a l'accés, rectificació o sol·licitar la seva supressió quan les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollits en els termes que preveu la Llei, que podrà exercitar mitjançant escrit dirigit al responsable dels mateixos en l'adreça d'e- mail info@estarriol.com. Podeu consultar informació addicional aquí.

Design downloaded from free website templates.