Opinió

Enquesta a omplir pels usuaris de la línia regular

* camps obligatoris

*Data
*Origen
*Destí
Xofer
Servei
Fiabilitat de l'oferta del servei
Compliment d'horaris / freqüencia de pas
Estat general del vehicle: conservació i neteja
Atenció per part del personal de l'empresa (amabilitat i correcció)
Seguretat durant el trajecte
Confort del viatge (sonor, comoditat seients, ...)
Climatització (temperatura confortable)
Adequació a les necessitats
Observacions
Considera adequats els horaris de la línia?
En cas negatiu, quins horaris li interessarien?
Considera suficients les parades?
En cas negatiu, quines parades afegiria?
Què espera vostè del servei d'autocar de línia? (puntualitat, xofer, vehicle net, etc.)
Li interessa comentar algun altre aspecte?

Design downloaded from free website templates.